تجهبزات ADL

معرفی تجهیزاتی که یک معلول در منزل نیاز دارد

تجهیزاتی که یک معلول در منزل نیاز دارد می تواند برای توان بخشی و ارتقای توانایی آنها بسیار مناسب باشد. از طرفی می تواند روحیه عالی برای این عزیزان به وجود آورد و در محیط های مختلف اعتماد به نفس این عزیزان را تقویت کند. در این مقاله به اشاره برخی از وسایل توان بخشی اقدام نموده ایم.

ادامه مطلب